…είναι ένα θαύμα…

…ένα παιδί που γεννιέται είναι ένα θαύμα.. …μια εργαζόμενη μητέρα είναι ένα θαύμα.. …μια ανατολή είναι ένα θαύμα… …ενα μωρό που μαθαίνει να περπατάει ειναι ενα θαύμα… …οι ζωες που σωζωνται στο χειρουργείο είναι ενα θαύμα… …το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας είναι ενα θαύμα… …όταν σου χαμογελάει το παιδί σου για πρώτη φορά είναι ενα θαύμα……

Βαθμολογία: